نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به جلسه دفاع علیرضا هلیلی دانشجوی مقطع ارشد

دعوت به جلسه دفاع علیرضا هلیلی دانشجوی مقطع ارشد


با سلام

بدین وسیله از جنابعالی دعوت می‌گردد در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو علیرضا هلیلی به شماره دانشجویی ۴۷۰۱۹۸۰۱۸ رشته مدرسی اخلاق اسلامی با عنوان "تحقیق وتصحیح نسخه خطی کتاب تجلی الاشراق شرح اخلاق ناصری" با راهنمایی آقای دکتر میری و مشاوره آقای دکتر میر عظیمی و داور داخلی آقای دکترمحمدی منفرد و داور خارجی آقای دکتر اسحاقیان که در روز یکشنبه ‬ مورخ

۰۹ /‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ ‬ ساعت ۱۹:۰۰ در محل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی (ساختمان امین) برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید.

با تشکر