نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رهیافت تاریخی از دکتر سیدحسن قاضوی

رهیافت تاریخی از دکتر سیدحسن قاضوی


 

عنوان کتاب: رهیافت تاریخی (جریان شناسی فکری صدراسلام در موضوع حاکمیت تا پایان حکومت علی علیه‌السلام)

نام پدیدآور: سید حسن قاضوی

ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی قم

سال نشر: 1401