نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شخصیت‌شناسی ترامپ و سیاست خارجی آمریکا از دکتر جواد حق‌گو

شخصیت‌شناسی ترامپ و سیاست خارجی آمریکا از دکتر جواد حق‌گو


 

شخصیت‌شناسی ترامپ و سیاست خارجی آمریکا

مؤلف: دکتر جواد حق‌گو

انتشارات: مؤسسه عصر اطلاعات

سال نشر: 1401