لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

فلسفه بلاها و شرور، دکتر وحید واحدجوان

فلسفه بلاها و شرور، دکتر وحید واحدجوان


 

فلسفه بلاها و شرورها

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر وحید واحد جوان