نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله چیستی فلسفه دین / علی عسگری یزدی

مقاله چیستی فلسفه دین / علی عسگری یزدی


 

چکیده

 

فلسفه دین که امروزه به عنوان یک علم شناخته می‌شود پیشینه چندانی ندارد. در این مقاله می‌کوشیم پس از تبیین ابعاد مختلف فلسفه دین تمایز آن را با کلام قدیم، کلام جدید، و الاهیات نشان دهیم. تعریف فلسفه دین تابعی از تعریف فلسفه و دین است. با توجه به اینکه تعاریف متعددی از فلسفه و دین وجود دارد، طبعاً تعاریف فلسفه دین نیز یکسان نیست. تعریف مورد پذیرش از فلسفه دین در این مقاله عبارت است از: فعالیتی عقلانی یا در جهت معقولیت و توجیه مؤلفه‌ها و آموزه‌های اصلی دین و سازو‌اری آنها با یکدیگر و یا درجهت نفی آنها و نیز ارزیابی نقادانه از آ‌نها.

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید.