نشست تخصصی جریان شناسی مطالعات اسلامی تونس برگزار شد

نشست تخصصی جریان شناسی مطالعات اسلامی تونس برگزار شد


نشست تخصصی اعضای محترم هیات رئیسه وهیات علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی در رابطه با جریان شناسی مطالعات اسلامی  درکشور تونس با حضور آقای دکتر علی مخلبی رئیس  محترم مرکزمطالعات الزیتونیه تونس برگزار گردید.
دراین جلسه ایشان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های علمی – پژوهشی خویش به زبان عربی فرمودند: 
جریان شناسی یا الطیارات به همان گفتمان اطلاق می‌شود که دارای خصوصیت و ویژگی معین است که هر جریان فکری داراست.
این جریانات یا همان الطیارات شامل هر فکری با تمام گرایشات که به جهان اسلام برمی‌گردد گره می‌خورد؛ برای این جریانات سه معیار مدنظر است: ا- جریاناتی که مبنای عملی (سیاسی)دارند 2- جریاناتی که مبنای علمی دارند 3- جریاناتی که مبنای فکری دارند.
یکی از این گروهها گروه سلفی هستند که به سه تفکر گرایش دارند: 1-علمی حدثی‌ها  2-علمی  وسطی‌ها 3- علمی سنتی‌ها
نامبرده گفتند در حال حاضر تفکر علمی سنتی بیشتر از مناطق دیگر در تونس دیده می‌شود و اساس روش این گروه بر اساس فقه سلفی و سنتی است.
ایشان ضمن اشاره به البشیر حسن گفتند:
البشیر حسن یک چهره معروف سلفی درآنجاست که از مواضع سنتی تونس حمایت می کند و حضور او در این موضوع قوی است.
جریانات الجهادی که ابوعیاض و گروه خاصش که معروف به انصار هستند دارای تفکر اجتهادی هستند.
که تفکرات عجیبی را دارند از قبیل نشر توحش و اضطراب و نیز در کارهای اقتصادی نقش دارند. در همین راستا به انتشار کتب عدیده  نیز می پردازند.
جریانات وسطی که جریان قدیمی است. شیخ تقی الدین از چهره‌های این گروه است که کتب زیادی نگاشته است.
جریان سوم که از چهرهای این جریان شیخ الغنوشی است که اساسا شخصی است که به خاندان حکومتی وابسته است و به همین دلیل عنوان شیخ را کسب کرده است.
این جریان در ابتدا روش های سختگیرانه‌ایی را دنبال می کردند به‌عنوان مثال شروطی که در ابتدا برای عضویت در گروه داشتند به این شکل بود که الزاما افراد بایستی چند جزء از آیات قرآن را حفظ می‌نمودند اما بعدها از مواضع خود عقب نشینی کردند تا جایی که اعضا را از افردای می پذیرفتند که جدای از این‌که مسلمان نبودند حتی دارای دین یهود نیز بودند. 
در پایان نیز پرسش و پاسخ با حضور اعضا برگزار گردید .
این نشست با همکاری مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و دانشکده معارف و اندیشه اسلامی در روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 در دانشکده برگزار گردید.