نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی با حضور اساتید معزز این دانشکده برگزار شد.(14020218)

نشست شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی با حضور اساتید معزز این دانشکده برگزار شد.(14020218)