نشست هم‌اندیشی با کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها

نشست هم‌اندیشی با کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها


جلسه هم‌اندیشی هیئت رئیسه و کارشناسان دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها برگزار شد.
 
در این نشست که روز دوشنبه 6 اسفند با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی، معاونین و مدیران گروه‌های دانشکده معارف و اندیشه اسلامی و کارشناسان محترم دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار گردید همکاران به هم‌فکری و ارائه نظرات و راهبردهای خود پیرامون بهبود فضای آموزشی دروس معارف اسلامی پرداختند.
 
 
 
 
در پایان جلسه از همه همکاران محترم در دانشکده‌ها تقدیر و تشکر به عمل آمد و عکس دسته جمعی نیز به یادگار گرفته شد.