نشست هم اندیشی دانشجویان دکتری گروه اخلاق و منابع اسلامی با مدیران آموزش

نشست هم اندیشی دانشجویان دکتری گروه اخلاق و منابع اسلامی با مدیران آموزش


نشست هم اندیشی دانشجویان دکتری گروه اخلاق و منابع اسلامی با مدیر محترم گروه و مدیر محترم آموزش دانشکده برگزار شد.

در این جلسه به ضرورت مطالعه قوانین و پیگیری کارهای آموزشی توسط دانشجویان محترم تأکید شد. 

دانشجویان محترم، نقطه نظرات خود را درباره مشکلات و مسائل گذشته و پیش رو، بیان کردند و مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر واحدجوان و مدیر محترم آموزش جناب اقای دکتر اسماعیلی نکاتی را تبیین کردند. 

در این جلسه، آقای دکتر محمدی منفرد نیز به بیان مسائل مهمی درباره رساله ها پرداخت.