نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی/ جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی

واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی/ جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی


 

 

واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی/ جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید