نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و چهارمین کرسی آزاد اندیشی دانشگاه تهران - مناظره علمی« رابطه دین و عرفان »

چهل و چهارمین کرسی آزاد اندیشی دانشگاه تهران - مناظره علمی« رابطه دین و عرفان »


 

??چهل و چهارمین کرسی آزاد اندیشی دانشگاه تهران ??مناظره علمی ❇️ رابطه دین و عرفان ❇️ ??با حضور اساتید محترم: ▫️دکتر منصور میر عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی ▫️حجت الاسلام و الملسمین وحید واحدجوان عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی ??دبیر جلسه: دکتر محمد نصیری عضو هیئت علمی دانشکده معارف و ادنیشه اسلامی ??زمان: دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ ??مکان: دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران