کسب رتبه سوم بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران

کسب رتبه سوم بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران


دانشجوی فرهیخته، جناب آقای میثم بلباسی
 
 
موفقیت افتخارآمیز شما و دستیابی به رتبه سوم بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در بخش علوم انسانی را  صمیمانه تهنیت و شادباش می‌گوییم.
 
این تکریم و بزرگداشت نقشی از فرزانگی شما را در برداشته و این دستاورد خطیر و خیره‌کننده تحقق و جلوه ای از تجلی مساعی شما در عرصه علم و پژوهش است.
 
رجای واثق داریم با وجود دانش‌آموختگان متعهد و فرهیخته و زیر ساخت‌های علمی و پژوهشی ارزشمند کشور در آینده‌ای نه چندان دور جلوه‌های جدیدی از تحقق توانمندی‌های شما را در عرصه‌های مختلف علم و فناوری شاهد باشیم.
 
ریاست، هیئت رئیسه و روابط عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران