کسب رتبه نخست مدیران فعال در فضای مجازی

کسب رتبه نخست مدیران فعال در فضای مجازی


در همایش معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه های معارف دانشگاه های کشور که در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه 97 در شهر مشهد مقدس، با شعار محوری "دهه‌ی پنجم، نوآوری در ادبیات، تحول در محتوا" برگزار شد، از مدیران فعال در فضای مجازی و بهره گیری از آن در ارتقای سطح آموزش دروس معارف تقدیر به عمل امد که دکتر محمداسماعیل نباتیان مدیر گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران حائز رتبه نخست در میان مدیران گروه های معارف سراسر کشور گردید.