نمایشگر یک مطلب

حکیمه سقای بی­‌ریا

 

استادیار دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی بخش تخصصی انقلاب اسلامی

مشاور بین‌الملل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

ایمیل: hakimehbiria@ut.ac.ir

 

تحصیلات

دکتری مطالعات آمریکای شمالی (1394)

دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

کارشناسی ارشد ارتباطات جمعی (1388)

دانشگاه ایالتی لوییزیانا، دانشکده ارتباطات جمعی

کارشناسی ارتباطات (1381)

دانشگاه هوستون، دانشکده ارتباطات

 

تألیفات:

کتاب:

Saghaye-Biria, Hakimeh. (2020). Political Islamophobia at American Policy Institutes: Battling the Power of Islamic Resistance. London: Islamic Human Rights Commission.

فصلی از کتاب:

سقای بی­ریا، حکیمه. (1400). «آثار و نتایج سیاسی-فرهنگی انقلاب اسلامی». در طلیعه گام دوم انقلاب: (پژوهشی پیرامون آثار ونتایج انقلاب اسلامی) قهرمانی­نژاد شائق، بهاءالدین؛ سقای بی­ریا، حکیمه؛ و کشوردوست جبنه، سمانه. قم: انتشارات فقه: 39-66.

Izadi, Foad, and Hakimeh Saghaye-Biria. "Americanizing Soft Power Discourses and Its Discontents." Handbook of Cultural Security. Edward Elgar Publishing. (2018): 269-289.

 

مقالات فارسی:

ایزدی، فواد؛ سقای بی‌ریا حکیمه؛ و علیرضا ثمودی. (۱۴۰۰). "واکاوی مسئله چراغ سبز دولت کارتر به صدام بر اساس اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا." فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس. دوره 7، شماره 3، ص.91-114

سقای بی ­ریا، حکیمه. (1397). «نقش پروپاگاندا در کودتای 28 مرداد بر اساس اسناد دیپلماتیک آمریکا» معرفت سیاسی، شماره 19، 23-42.

سقای بی­ ریا، حکیمه. (1396). «ساختارها و راهبردهای رسانه­های برون­مرزی آمریکا.» پژوهشنامه رسانه بین­الملل، شماره دوم، 111-138.

سقای بی­ ریا، حکیمه. (تیر 1396). «حقوق بشر و گفتمان­های آمریکایی­ ساز قدرت نرم: نظام سلطه و مقابله با آن.» مجموعه مقالات همایش بین­المللی ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه. تهران: مرکز تحقیقات سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی دانشگاه تهران.

سقای بی ­ریا، حکیمه. (فروردین 1396). «حقوق بشر جهانی، استثناءگرایی آمریکایی و شرق­شناسی آمریکایی: نقد یک پروژه هژمونیک.» مجموعه مقالات همایش بین­المللی حقوق بشر اسلامی: مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویت­ها. تهران: دانشکده مطالعات جهان.

ایزدی، فؤاد و حکیمه سقای بی­ ریا. (دی 1395). «آینده روابط ایران و آمریکا: چالش تعامل.» مجموعه مقالات همایش ملی ایران و آمریکا، تسلیم یا مقاومت. تهران: سازمان بسیج اساتید کشور.

ایزدی، فؤاد و حکیمه سقای بی­ریا. (1393). «دموکراسی آمریکایی از نظر تا عمل: اقتصاد سیاسی مردم­سالاری و انتخابات در ایالات متحده.» مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظریه مردم­سالاری دینی. مقالات علمی پژوهشی – جلد دوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

ایزدی، فؤاد وحکیمه سقای‌بی­‌ریا. (1387). «تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران.» فصلنامه رسانه، ویژه «روش‌های کیفی پژوهش». شماره 73.

 

مقالات انگلیسی:

Saghaye-Biria, Hakimeh. "A Theoretical Treatise on the Role of American Think Tanks in US Relations with the Muslim World: An Exploration into the Ideational Structures of American Exceptionalism and Orientalism." World Sociopolitical Studies, 5, no. 1 (2021): 155-189.

Saghaye-Biria, Hakimeh. "Appraising the Foreign Policy Legacy of George W. Bush on Iran: The Roots of the Current Crisis." Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 2, no. 3 (2020): 43-64.

Saghaye-Biria, Hakimeh. "Decolonizing the 'Universal' Human Rights Regime: Questioning American Exceptionalism and Orientalism." ReOrient, 4, no. 1 (2018): 59-77.

Mousavi, Mohammad Ali, and Hakimeh Saghaye-Biria. "American Policy Institutions and Islam: The Case of RAND and Brookings." Iranian Review of Foreign Affairs 6, no. 1 (2015): 129-166.

Mousavi, Mohammad Ali, and Hakimeh Saghaye-Biria. "The Washington Institute for Near East Policy and Islam: A Constructivist Framing Analysis." Islamic Perspective, no. 15 (2016): 43-76.

Saghaye-Biria, Hakimeh. "Muslim Americans as Radicals? A Critical Discourse Analysis of the United States Congressional Hearing on ‘The Extent of the Radicalization of American Muslims.'" Discourse & Society 23, no. 5 (2012): 508-524.

Izadi, Foad, and Hakimeh Saghaye-Biria. "A Discourse Analysis of American Newspaper Editorials: The Case of Iran's Nuclear Program." Journal of Communication Inquiry 31, no. 2 (2007): 140-165.

سوابق تدریس:

عنوان

تاریخ تدریس

محل تدریس

انقلاب اسلامی ایران (کارشناسی)

نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 تاکنون

دانشگاه تهران

خیزش اسلامی معاصر پس از انقلاب اسلامی (دکتری)

نیمسال اول 99-00 تاکنون

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

دستاوردها و آسیب­شناسی انقلاب اسلامی (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول 99-00 تاکنون

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

زبان انگلیسی تخصصی (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول 97-98 تاکنون

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

روش تحلیل سیاسی (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول 97-98

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ فلسفه غرب (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول و دوم 96-97

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

مبانی جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول 96-97

دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم (کارشناسی ارشد)

نیمسال اول 95-96

دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران