دعوت به همکاری دعوت به همکاری

 

گروه آموزشی اخلاق و منابع اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران در راستای تقویت و ارتقای کیفیت آموزشی دروس معارف اسلامی، از اساتید محترمی که تمایل به تدریس (به صورت حق التدریس) دروس «مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی»، «آیین زندگی»، «دانش خانواده»، «تفسیر قرآن» و «تفسیر نهج البلاغه» را دارند، رزومه علمی می‌پذیرد. 

بدیهی است همکاری با اساتید محترم بعد از بررسی و تأیید رزومه، دارا بودن شرایط تدریس، دعوت به مصاحبه علمی و پذیرش اولیه و نیاز گروه، صورت خواهد گرفت.

رزومه (دانلود فرم) کامل آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود را به کارشناش محترم گروه تحویل یا ایمیل نمایید.