نکات آموزشی نکات آموزشی

  • درخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه درصورت موافقت با تمدید سنوات نیمسال ششم آنان ( که درحال حاضر با رای کمیسیون دانشکده انجام می شود) ثبت نام این دانشجویان منوط به پرداخت شهریه ثابت می باشد.

  •  دانشجویان کارشناسی ارشد که موفق نشوند در نیمسال ششم دفاع نمایند به هیچ وجه با تمدید نیمسال هفتم برای آنان موافقت نخواهد شد و مشمول مقررات محرومیت از تحصیل خواهند شد.

  • دانشجویان دوره دکتری که ازطریق آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (سازمان سنجش آموزش کشور) تا قبل از نیمسال اول سال 94-93 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند مقررگردید از ارائه گواهینامه زبان عمومی معاف می باشند.

  • کلیه ورودی های دوره دکتری سال 93 و 94 که از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و یا سایر مراجع پذیرفته می شوند ملزم به ارائه گواهی زبان عمومی قبل از آزمون جامع می باشند.

  • دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد موظف هستند یک ماه قبل از دفاع از پایان نامه خود نسبت به اخذ مجوز از اداره خدمات آموزشی اقدام نمایند.

  • شهریه نیمسال های اضافی دانشجویان روزانه از نیمسال یازدهم به بعد و دانشجویان نوبت دوم از نیمسال نهم به بعد معادل یک شانزدهم (1/16) شهریه رسمی سال ورود محاسبه می‌شود.

 

اداره آموزش دانشکده