« بازگشت

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مازندران سال تحصیلی 1399-1400

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مازندران سال تحصیلی 1399-1400


اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از طریق آیین نامه ی استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران سال تحصیلی 1399-1400

مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه ی استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد تا روز چهارشنبه، مورخ 30/ 11/ 1398 و دوره ی دکتری تخصصی تا روز چهارشنبه، مورخ 21/ 12/ 1398 تمدید گردید. دواطلبان واجد شرایط می بایست از طریق سامانه ی reg.umz.ac.ir  با ورود اطّلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز درمحل های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.