گروه اخلاق و منابع اسلامی

 
در حال حاضر در گروه «اخلاق و منابع اسلامی» پانزده عضو هیأت علمی تمام وقت و نزدیک به سی مدرس مدعو مشغول به تدریس و پژوهش هستند. 
 
مدیریت گروه اخلاق و منابع اسلامی به عهده حجت الاسلام آقای دکتر حسین هاشم نژاد است. 
 
 
اعضای هیأت علمی گروه اخلاق و منابع اسلامی (به ترتیب الفبا):