اداره امور پژوهشی

 حوزه پژوهشی دانشکده عمدتاً در جهت فراهمکردن زمینه‌های لازم جهت جذب و اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی بر اساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و بهبود  فعالیت های علمی از قبیل چاپ مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی و دارای نمایه ، چاپ کتاب،  ثبت اختراع و شرکت در مجامع علمی و همایش های داخلی و بین المللی فعالیت مینماید. به موازات فعالیتهای پژوهشی تعریف شده در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران، این اداره علاوه بر حمایت از انجام طرحهای پژوهشی کلان و پروژه های دانشجویی می­کوشد تا در راستای گسترش ارتباط با صنعت نیز به توفیقاتی دست یابد.

    وظایف عمده این واحد شامل موارد ذیل می باشد:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های پژوهشی ابلاغی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه به اعضای هیات علمی و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین نامه‌ها و دستور العمل های مرتبط با وظایف پژوهشی به پیشنهاد معاونت علمی برای تصویب
 • برنامه ریزی و تنظیم فعالیتها بر اساس بودجه سالیانه امور پژوهشی
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده
 • تنظیم کلیه قراردادهای پژوهشی و تفاهمنامه های همکاری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پیگیری امور مربوط به پژوهانه و فرصت مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری
 • حمایت مالی از پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا طبق ضوابط و مقررات دانشگاه و نظارت بر آن از مرحله تصویب پروپوزال تا دفاع ازپایان نامه و رساله
 • پیگیری حق التشویق انتشار کتاب و مقالات علمی معتبر بین المللی توسط اعضاء هیأت علمی 
 • انجام هماهنگی های پژوهشی مربوط به سفرهای علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان به خارج از کشور
 • اطلاع رسانی و پیگیری های مربوط به اولویت های پژوهشی و فراخوان های بخش صنعت
 • همکاری در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی
 • انجام کلیه امور مرتبط با سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری و اعتبار ویژه و هزینه کرد آن توسط اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر تدوین طرح جامع تحقیقات اعضای هیأت علمی
 • تهیه و تنظیم گزارشات سالانه فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • ارائه آمار و اطلاعات از روند پیشرفت شاخص های پژوهشی دانشکده به معاونت علمی

 


تماس با پژوهش:

تلفن: 982188959484+