گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی

 
در حال حاضر در گروه «تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی» دوازده عضو هیأت علمی تمام وقت و نزدیک به بیست مدرس مدعو مشغول به تدریس و پژوهش هستند. 
 
مدیریت گروه «تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی» به عهده آقای دکتر نباتیان است. 
 
 
اعضای هیأت علمی گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی (به ترتیب الفبا):