جلسات دفاع جلسات دفاع

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید محسن آل نبی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید محسن آل نبی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی


جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید محسن آل نبی دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی  دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان"نظام سازی فقهی با تاکید بر مفهوم ولایت فقیه در فقه اهل سنت" روز یکشنبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت ۱۲/۳۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر ابراهیم کلانتری و مشاوره آقایان حجه الاسلام سید مجتبی میردامادی و دکتر جواد حق گو و داوران داخلی آقایان دکتر محمد اسماعیل نباتیان و دکتر سید حسن قاضوی و داوران خارجی آقایان دکتر خیرا... پروین و دکتر محمدرضا مرندی برگزار می شود.