جلسات دفاع جلسات دفاع

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید وهاب حسینی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید وهاب حسینی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید وهاب حسینی به شماره دانشجویی ۴۷۰۱۰۹۵۰۰۲ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و منابع اسلامی ‬ تحت عنوان "ترس و اضطراب در قرآن و روایات" روز یکشنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬ ساعت ۱۰ در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی خانم دکتر زهرا رضازاده عسگری و مشاوره آقای دکتر محمدرضا بهاری و داوری آقایان دکتر جواد اسحاقیان درچه و دکتر بها الدین قهرمانی نژاد شایق برگزار می‌شود.