اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا بهاری

change-logo

محمدرضا بهاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا حسینی ارزیابی رفتار اتصال و ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله‏ ای سکوهای فراساحلی با دورپیچ FRP دکتری دانلود 1398/06/04
سعید درویشی الموتی Analysis and Evaluation of Dynamic Characteristics of Offshore Monoiple Supported Wind Turbines Considering Experimental Pile Load Tests in Sand دکتری دانلود 1397/06/25
ایمان سیفی‌پور Offshore Pipelines Deflection Subject to Axial Load over Uneven Seabed دکتری دانلود 1397/09/18
محمد اصغری بررسی جذب انرژی اسپول خطوط لوله دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
حسن امام مطالعه عددی استفاده از میلگرد پس‏کشیده در اتصال پای ستون‏ در سازه‏های فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
محمد صادق انسانی تحلیل خط لوله دریایی در هنگام انتقال به محل نصب به روش کشیدن در عمق نزدیک به بستر دریا (Off Bottom Tow) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/12
آرش برخوردار بررسی رفتار و شکل پذیری اتصال پیچی با ورق انتهایی تیر مرکب به ستون مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/17
مهدی تیموری بررسی مقایسه ای سکوهای ثابت فلزی با شمع های پیرامونی در برابر شمع های پایه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
امین حبیبی نیکجه بررسی مقاومت باقیمانده فشاری اعضای لوله ای خورده شده کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی حیدری مطالعه‌ی پارامتریک رفتار لرزه ای دیوار برشی ساخته‌شده از ورق‌های فولادی موج‌دار متقاطع کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/19
عباس خیری جلودار آنالیزپوش اور دینامیکی سکوهای ثابت دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن خلج خلجستانی اثر خوردگی‌های موضعی بر ظرفیت باربری لوله‌های دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
حمید دهاقین بررسی مکانیز‌م‌های اتلاف انرژی در اتصال پس‌کشیده خودراستا با استفاده از پین‌های ساعت‌شنی شکل در جان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
علی اکبر رحمتی پور بررسی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده کارشناسی ارشد دانلود 1378
امیر رضایی بررسی اثر خوردگی بر ظرفیت باربری زانویی‌های تحت فشار داخلی و لنگر خمشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
معین رضاپور تأثیر مصالح حافظه‌دار شکلی در کنترل رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی همراه با بازشو کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
سپیده روستایی The Study of Fixed Platform Behavior Subjected to Ship Collision کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
مریم سراجیان ارزیابی عددی رفتار خطوط لوله دریایی تحت اثر ضربه ناشی از سقوط اجسام کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/11
بهار سرلک بررسی مقایسه ای استفاده از روش شناوری جهت کنترل کمانش خطوط لوله دریایی تحت دما و فشار بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
بابک شکرالهی زاده حاجی آبادی تحلیل برخورد کشتی باسازه های فرا ساحل کارشناسی ارشد دانلود 1379
سارا صالحیار مطالعه تأثیر دهانه آزاد برعملکردخطوط لوله دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/20
راضیه صمیمی تحلیل کمانشی در ورق میان‌گذر در اتصال خمشی تیر به ستون قوطی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
مسعود عسگری مدلسازی لوله گذاری دریایی به روش S-LAY با احتساب اندرکنش لوله و نیروهای عکس العملی استینگر کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی عسگریان بررسی و تحلیل ظرفیت باقیمانده لوله‌های آسیب‌دیده کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/18
مهناز فرزانه ارزیابی اتصالات خمشی تقویتشده با ورق پشتبنددار متصل به بال کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
محمد امین فرمانی بررسی رفتار اتصالات ورق انتهایی دارای مواد هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
حسین قاسمی مطالعه تاثیر رفتار اتصالات نیمه گیردار بر رفتار سازه های فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1377
پریسا قهاری ارزیابی مقایسه ای زیرسازه‌های توربین بادی فراساحلی برای نواحی نزدیک به ساحل خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
بابک کریم دادیان بررسی پدیده خستگی در اتصالات لوله ای سکوهای ثابت دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدحسن لزوی ارزیابی پارامترهای اتلاف انرژی در اتصالات خود راستا با میله های پس کشیده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
محمد لسانی بهسازی اتصالات لوله ای فلزی T و Y شکل تحت اثر بار محوری فشاری به کمک دورپیچ FRP دکتری دانلود 1392/06/27
آرش مجیدی تحلیل ظرفیت باربری نهایی سکوهای ثابت دریایی به روش Pushover کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی محبوب همدانی بررسی کمانش جانبی لوله های زیر دریایی تحت دما و فشار بالا کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/05
علیرضا میری مطالعه و امکان‌سنجی سازه‌ای برچیدن سکوی نمونه در خلیج‌فارس کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
محبوبه میرزایی علی آبادی بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون با استفاده از T-stub و سیستم PTED دکتری دانلود 1392/10/18
علی معتمد نژاد بررسی و تحلیل عددی روش مارپیچ گذاری خطوط لوله دریایی تحت حرارت و فشار بالا(HP/HT) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
مجتبی ملک محمدی فتیده بررسی تاثیر کاهش در مقطع تیر (RBS) در رفتار اتصال ممان-گیر پیچی با صفحه انتهایی بلند کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
داوود ملکوتی خواه مطالعه مقاومت اتصالات چند صفحه ای در سازه های دریایی وارزیابی روشهای تقویت آنها کارشناسی ارشد دانلود 1380
بابک مهدی‌زاده‌‌رحیمی مطالعه رفتار و ظرفیت باقیمانده اعضای لوله‌ای شکل دارای نیروی محوری تحت اثر ضربه جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیر حسین موسوی Comparative Study of Thru Leg Pile vs Skirt Pile for Well-Head Jacket Type Platforms کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
بابک مولایی تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چند صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی نجومی بررسی بهبود رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/13
منا هزارجریبی حساسیت سنجی رفتار غیرخطی سکوهای ثابت دریایی از نوع جکت با درنظرگرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
محمدرضا هنرور بررسی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی سکوهای دریایی دکتری دانلود 1387/01/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت اخلاقی در اسلام 4701117 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آشنایی با نظام اخلاق اسلامی 4701114 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در پژوهش های اخلاقی 4701113 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با نظام اخلاق اسلامی 4701114 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اخلاق در حدیث (با تاکید بر رساله حقوق امام سجاد) 4701069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حکمت عملی 2 (علم اخلاق اسلامی) 4701020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
روش تدریس و تحقیق (با توجه به گرایش) 4701016 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
کلام عمومی 4701015 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اخلاق در قرآن 4701021 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1