اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فهیمه فرهمندپور

فهیمه فرهمندپور

فهیمه فرهمندپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
داود بخشایی تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی جوامع شیعی و شکل گیری گفتمان سیاسی انقلابی از حادثه کربلا (با تاکید بر دوره معاصر) کارشناسی ارشد
محمدباقر بناری بررسی تطبیقی شخصیت امیر المومنین (ع) در آثار تاریخ نگاران شیعه و سنی ( با گرایشهای مختلف کلامی) کارشناسی ارشد
محبوبه فرخنده زاده تحول دیوانسالاری خلافت عباسی و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی آن دوره تا ظهور آل بویه دکتری
مرتضی حسنی نسب تعامل خلفا و فقها در عصر اول عباسی کارشناسی ارشد
مهدی کریم زاده نقش اندیشه مهدویت در شکل گیری فرق اسلامی تا پایان عصر حضور کارشناسی ارشد
محمدحسین ماکوئی ابرند آبادی بررسی پیامدهای فکری - اجتماعی و سیاسی حضور امام رضا (ع) در ایران کارشناسی ارشد
مرضیه معماری اصول اخلاق اجتماعی بانوان در احادیث معصومین کارشناسی ارشد
محمد عبداللهی نقش شاگردان امام سجاد(ع) و امام محمد باقر (ع) در فرهنگ عفافه (اهل سنت) تا نیمه قرن دوم هجری کارشناسی ارشد
علی اصغر شاهسون مارکده بررسی تاریخ وقوع جهاد ابتدایی در عصر پیامبر (ص) کارشناسی ارشد
سیداحمد موسوی بررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی سه قرن نخستین در شکل گیری اندیشه های صوفیانه کارشناسی ارشد
محمد جواد ابراهیمی شهرآباد رابطه رویکرد امام سجاد (علیه السلام) به دعا و شکل گیری محتوای صحیفه سجادیه با شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی آن عصر کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/26
الهام بحرانی فرد بررسی بازنمایی جنسیتی موجود در کتاب های درسی دو مقطع ابتدایی و راهنمایی سال تحصیلی 92-1391 با توجه به سند تحول آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
داود بخشایی تأثیر شرایط سیاسی- اجتماعی جوامع شیعی و شکل گیری گفتمان سیاسی انقلابی از حادثه کربلا (با تأکید بر دوره معاصر) کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
فردین بناری بررسی تطبیقی شخصیت امیرالمومنین(ع)در آثار تاریخ نگاران شیعه واهل سنت، متأثر از گرایش های گوناگون کلامی تا پایان قرن پنجم(ه.ق) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
چمران بهارلویی ضرورت عقلی وجود خلیفة الله در زمین کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
ابوالفضل جمشیدی بررسی علل توقف فتوحات خلفا دوره خلفای نخستین در عصر حکومت امام علی و امام حسن (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
مرتضی حسنی نسب تعامل خلفا و فقها در عصر اول عباسی (132-232 هجری) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مرتضی حسنی نسب تبیین اندیشه سیاسی علمای امامیه مدرسه بغداد بر اساس روش اسکینر دکتری دانلود 1395/12/15
غلامعلی خلیلیان نقش کعب الحبار در تحولات فرهنگی - سیاسی و اجتماعی نیم قرن اول اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/29
زکیه دوست کام تعامل خاندان های قدرتمند وابسته به خلافت عباسی(آل سهل فرات نوبختی)باشیعیان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
محمود رمضانی کرد آسیابی Shia religious role in the birth and continuation of Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
سید سعید روحانی بررسی زمینه ها و عوامل پیدایی فرهنگ و تمدن اسلامی (عصر نبوت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
علی اصغر شاهسون بررسی تاریخی جهاد ابتدایی در عصر پیامبر(ص) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
پروین صفری بررسی عوامل مؤثربرمیزان شادی در میان دختران دبیرستانی " مورد مطالعه دبیرستان‏های دخترانه‏ی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران" کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
محمد عبداللهی نقش شاگردان امام سجاد(ع) و امام محمد باقر (ع) در فرهنگ عامه (اهل سنت) تا نیمه قرن دوم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
محبوبه فرخنده زاده تحول دیوانسالاری خلافت عباسی و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی آن دوره تا ظهور ال بویه(132-334ق) دکتری دانلود 1392/06/30
مهدی قهرمانی مقایسه نظام آموزشی و مراکز علمی آل بویه و سلجوقیان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
مهدی کریم زاده نقش اندیشه مهدویت در شکل گیری فرق اسلامی تا پایان عصرحضور کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
امیر حسین مافی فروتن نقد و بررسی تئوری حسبنا کتاب الله کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/24
محمدحسین ماکوئی ابرند آبادی بررسی پیامدهای فکری - اجتماعی و سیاسی حضور امام رضا (ع) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سیدمرتضی میرتباربزرودی تاثیر مهاجرت سادات بر گسترش تشیع در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مرضیه معماری اصول اخلاق اجتماعی بانوان در احادیث معصومین (علیهم السلام) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
احمد موسوی بررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی سه قرن نخستین در شکل گیری اندیشه های صوفیانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/21
آزاده نیاز بررسی الگوی دینی تعالی دختران و مقایسة آن با تصویر ارائه‌شده از دختران در سریال‌های سیما کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دوره امویان و عباسیان 4702030 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش شناسی تحقیق در تاریخ و تمدن 4702082 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شناخت و نقد منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4702038 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تاریخ تحلیلی امویان و عباسیان 4702093 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
دوره امویان و عباسیان 4702030 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش شناسی تحقیق در تاریخ و تمدن 4702082 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکاتب تاریخ نگاری مسلمانان و منابع تاریخ اسلام 4702002 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
دوره امویان و عباسیان 4702030 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
شناخت و نقد منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4702038 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ تشیع (پیدایش و گسترش) 4702003 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فلسفه اخلاق 4701048 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تدریس و تحقیق (با توجه به گرایش) 4701016 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش تدریس و تحقیق (با توجه به گرایش) 4701016 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1