اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید ملک مکان

حمید ملک مکان

حمید ملک مکان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی مهدوی فرد نقش اخباری گری در فراز و فرود تمدن اسلامی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/18 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
کلام اسلامی 2 4703030 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت) 4703041 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کلام اسلامی 2 4703030 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کلام تخصصی 4703002 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کلام عمومی 4701015 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کلام اسلامی 1 4703012 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ فلسفه اسلامی 4701008 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کلام تخصصی 4703002 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
امامت و ولایت 4703010 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1