اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید مجتبی میردامادی

سید مجتبی میردامادی

سید مجتبی میردامادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی قنبریان تصحیح نسخه های کلامی هزارجریبی و تبیین آراء کلامی ایشان دکتری
غلامرضا نصرپور بررسی و نقد آراء متکلمان اسلامی در مراتب صفات الهی کارشناسی ارشد
جابر رضوانی بادله بررسی و نقد تناسخ از دیدگاه اسماعیلیه کارشناسی ارشد
جابر رضوانی بررسی و نقد تناسخ از دیدگاه اسماعیلیه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
علی قنبریان تصحیح نسخه های کلامی هزارجریبی و تبیین آراء کلامی ایشان دکتری دانلود 1398/07/15
محسن جمشیدی کوهساری سعادت در نظام فکری ابن عربی و ملا مهدی نراقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محمد فائزی A Critique on the Kant's Viewpoint about the Reality of Science With an Emphasis on Allameh Tabatabaie's Point of View دکتری دانلود 1397/03/30
مرتضی فیروزی تازه کند بررسی نقش داده های اخلاقی در استنباط مسائل فقهی (فقه امامیه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
غلامرضا نصرپور بررسی و نقد آراء متکلمان اسلامی در مراتب صفات الهی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی نظری قرآن 2 4703037 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام 4703005 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 4701055 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تفسیر تطبیقی قرآن 4701054 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 4701055 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
فلسفه اسلامی 1 4701013 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تفسیر تطبیقی قرآن 4701054 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1