اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید واحد جوان

وحید واحد جوان

وحید واحد جوان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

  • رزومه اصلی :

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/vahedjavan

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه دی پور ارزیابی تطبیقی را ه های در مان رذایل اخلاقی از منظر عرفان اسلامی و روان شناسی کارشناسی ارشد
ملیحه جلالیانی است توکل و تفویض از منظر خواجه عبدالله انصاری و غزالی و امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد
مهسا شعیبی آثار اخلاقی و تربیتی توحید عرفانی (وحدت وجود) کارشناسی ارشد
فاطمه توده فلاح نقش باور به اعیان ثابته در رضایتمندی از زندگی کارشناسی ارشد
فاطمه توده فلاح نقش باور به اعیان ثابته در رضایت مندی از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سیدمحمدمهدی حسینی کوهساری Muhammad Mahdi Husayni Kouhsari کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
مرضیه دی پور ارزیابی تطبیقی را ه های درمان رذایل اخلاقی از منظر عرفان اسلامی و روان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
مهسا شعیبی آثار اخلاقی و تربیتی توحید عرفانی (وحدت وجود) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عرفان عملی در اسلام 4701123 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اخلاق عرفانی 4701060 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تربیت اخلاقی در اسلام 4701117 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با نظام اخلاق اسلامی 4701114 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اخلاق عرفانی 4701060 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/17 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عرفان عملی در اسلام 4701123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
عرفان عملی در اسلام 4701123 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تربیت اخلاقی در اسلام 4701117 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تاریخ تصوف و عرفان در اسلام 4701001 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
عرفان نظری در اسلام 4701044 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
عرفان عملی 4701024 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
آشنایی با مبانی عرفان نظری 4701023 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1