گروه اخلاق اسلامی

اعضای محترم هیئت علمی گروه اخلاق اسلامی (به ترتیب الفبا):

 

محمدرضا بهاری

ماریه سیدقریشی

سیدعلیرضا صدرحسینی

جعفر گل محمدی

بهروز محمدی منفرد

سیدحمیدرضا میرعظیمی

محمد میری

وحید واحدجوان

 

مدیریت گروه «اخلاق اسلامی» به عهده آقای دکتر محمدی منفرد می‌باشد.

این گروه دروس مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی، فلسفه اخلاق، آیین زندگی، عرفان عملی در اسلام، دانش خانواده و جمعیت را برای دوره کارشناسی کل دانشگاه تهران ارائه می کند. همچنین دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدرسی اخلاق اسلامی را برگزار می کند تا اساتید خوبی جهت تدریس دروس معارف کل کشور، تربیت شوند.