تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401 -1402

 

دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تمامی مقاطع

 

تقویم آموزشی نیمسال مهر ۱۴۰۱ دانشگاه تهران:

▫️انتخاب واحد از روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تا روز شنبه ۱۲ شهریور ادامه دارد.

▫️کلاس‌های درسی از یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آغاز و چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ پایان کلاس‌ها خواهد بود.

▫️بازه حذف و اضافه از ۹ الی ۱۱ مهرماه خواهد بود.

▫️بازه امتحانات میان ترم از ۱۴ آبان الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

▫️بازه ارزشیابی اساتید از ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

▫️بازه حذف اضطراری از ۲۶ الی ۲۸ آذرماه ماه ۱۴۰۱ ماه خواهد بود.

▫️بازه امتحانات پایان ترم از ۲۲ دی ماه الی ۶ بهمن ۱۴۰۱ خواهد بود.

▫️مهلت اعلام نمرات و ثبت در سامانه جامع آموزش توسط اساتید، ۱۰ روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ می‌باشد.