نمایشگر یک مطلب

 

مدیر گروه قرآن و حدیث

 جواد اسحاقیان

عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

 

 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید