دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 618 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اندیشه سیاسی در اسلام 2 4702104 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 01 مسلم طاهری کل کشوندی هرهفته (15:00 - 17:00) -
مسایل ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی ایران 4702032 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد شفیعی فر هرهفته (14:00 - 16:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام 1 4702103 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام 4702101 2 کارشناسی ارشد 02 مسلم طاهری کل کشوندی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام 4702114 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره جمهوری اسلامی ایران1 (با تاکید بر دفاع مقدس) 4702056 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 محمد شفیعی فر هرهفته (10:00 - 12:00) -
علوم حدیث 4701045 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 01 مجید معارف هرهفته (14:00 - 16:00) -
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4702020 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 اکبر طلابکی طرقی هرهفته (08:00 - 10:00) -
بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 4702109 2 کارشناسی ارشد 02 ابراهیم کلانتری هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان انگلیسی تخصصی 1 4703028 2 کارشناسی ارشد 03 حسین حجت خواه هرهفته (14:00 - 16:00) -
جامعه شناسی سیاسی ایران 4702034 2 دکتری مدرسی معارف 02 غلامعلی سلیمانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
فلسفه اسلامی 1 4703022 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
کلام اسلامی 2 4703030 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته (14:00 - 16:00) -
انسان در اسلام (با رویکرد تطبیقی) 4703033 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته (14:00 - 16:00) -
گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 4702112 2 کارشناسی ارشد 02 سید رضا موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 4702112 2 کارشناسی ارشد 02 سید رضا موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
کلام جدید 1 4703018 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته (16:00 - 18:00) -
فلسفه دین 4703013 2 دکتری 03 حسین رهنمائی هرهفته (10:00 - 12:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام 2 4702104 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 618 نتیجه
از 31