راهنمای تلفن

شماره‌ تلفن‌های دانشکده

66477557-66477555-66498812-66415185

66401965-66960831-66405188-66951370

66961844-66968398

راهنمای تلفن‌های داخلی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

ریاست

دکتر سید حسن قاضوی

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

معاونت علمی

دکتر وحید واحدجوان

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

معاونت اداری مالی

دکتر رمضان رضائی

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

معاونت فرهنگی

حسین حجت خواه

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

مسئول دفتر حوزه ریاست (رئیس و معاونین)

آناهیتا ضرغامی

603

رئیس پژوهش

دکتر جواد حق گو

501

رییس امور اداری

محمد رضا حاجی محمدی

101

مشاور امور بین الملل

دکتر حکیمه سقای بی ریا 

503

رئیس اداره آموزش

واحد تحصیلات تکمیلی

دکتر منیره محمد زاده 

301،302،304

رئیس دروس عمومی معارف (کارشناسی)

معصومه هاشمی نیا

116

امور هیئت علمی

و مسئول امور دانشجویی

 بابک گل آرا

509

رئیس امور خدمات رایانه‌ای

سایت و وبسایت

حسن آریان

 

حسابداری

طالبی و شعله امراللهی

507

مدیر گروه قرآن و حدیث

دکتر جواد اسحاقیان

405

مدیر گروه مبانی نظری اسلام

دکتر حسین رهنمائی

402

مدیر گروه انقلاب اسلامی

دکتر غلامعلی سلیمانی

409 و 410

مدیر گروه اخلاق اسلامی

دکتر وحید واحدجوان

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی 

دکتر سید حسن قاضوی 

تماس با مسئول دفتر حوزه ریاست

کارپردازی

سلمان شیبانی 510

آبدارخانه

اروجعلی نجفی

611