راهنمای تلفن

شماره‌ تلفن‌های دانشکده

66477557-66477555-66498812-66415185

66401965-66960831-66405188-66951370

66961844-66968398

راهنمای تلفن‌های داخلی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

ریاست

دکتر سید حسن قاضوی

تماس با مسئول دفتر

معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

دکتر وحید واحدجوان

تماس با مسئول دفتر

معاونت اجرایی، اداری و مالی

دکتر حسین رهنمایی

تماس با مسئول دفتر

معاونت فرهنگی

دکتر حسین حجت‌خواه

تماس با مسئول دفتر

مسئول دفتر حوزه ریاست (رئیس و معاونین)

سیدمحمدامین طباطبایی

603

رئیس پژوهش

 

کارشناس پژوهش

دکتر جواد حق گو

 

آناهیتا ضرغامی

501

رییس امور اداری

محمد رضا حاجی محمدی

101

مشاور امور بین الملل

دکتر حکیمه سقای بی ریا 

503

رئیس اداره آموزش

واحد تحصیلات تکمیلی

دکتر منیره محمد زاده 

301،302،304

 

دروس عمومی معارف (کارشناسی)

 

رئیس: معصومه هاشمی‌نیا
M.Hasheminia@ut.ac.ir

کارشناس: مصظفی صفاری

116

 

امور اعضای محترم هیئت علمی

و مسئول امور دانشجویی

 بابک گل‌آرا

509

BGolara@ut.ac.ir

رئیس امور خدمات رایانه‌ای

سایت و وبسایت

امیر آریان

103

Amir.Aryan743@Gmail.com

مسئول حسابداری

کارشناس حسابداری

سعید طالبی

شعله امراللهی

507

مدیر گروه قرآن و حدیث

دکتر جواد اسحاقیان

405

مدیر گروه مبانی نظری اسلام

دکتر سیدمجتبی میردامادی

402

مدیر گروه انقلاب اسلامی

دکتر غلامعلی سلیمانی

409 و 410

مدیر گروه اخلاق اسلامی

دکتر بهروز محمدی منفرد

-

مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی 

دکتر رمضان رضایی

-

کارپردازی

سلمان شیبانی 510

آبدارخانه

اروجعلی نجفی

611