راهنمای تلفن راهنمای تلفن

شماره‌ تلفن های دانشکده:

88966199

88965979

88965911

88993209

راهنمای تلفن‌های داخلی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

مسئول دفتر ریاست

200

آقای آریان

رئیس حسابداری

220

خانم محمودی

کارشناس حسابداری

221

خانم امرالهی

دبیرخانه

210

خانم هاشمی‌نیا

مدیر گروه‌های تاریخ و انقلاب اسلامی

130

آقای دکتر نباتیان

مدیر گروه مبانی نظری

131

آقای دکتر قربانی

مدیر گروه‌های اخلاق و منابع اسلامی

132

آقای دکتر واحدجوان

رئیس اداره آموزش

101

آقای اسماعیلی

کارشناس آموزش – گروه اخلاق اسلامی

110

آقای امیدی فر

کارشناس آموزش – گروه مبانی نظری اسلامی

112

خانم ضرغامی

کارشناس آموزش – گروه تاریخ و تمدن اسلامی

111

خانم قاسمی

کارشناس آموزش – گروه انقلاب اسلامی

113

خانم روستائی

کارشناس آموزش – گروه منابع و متون اسلامی

114

خانم حسینی

کارشناس امور دانشجوئی و رفاهی

102

آقای نیک‌پی

کارپرداز

103

آقای سوری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

300

 

کارشناس امور فرهنگی و امین اموال

301

خانم خانی

نگهبانی

400

آقای ابراهیمی