مدیر گروه تاریخ و انقلاب اسلامی

 

   

 

مدیر گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

رمضان رضایی

عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید