معرفی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

 English/فارسی / العربی
 
 
تصویر ساختمان شماره 1 دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
 
 
 
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران در سال 1392 شمسی تأسیس شد.
 
این دانشکده دو مأموریت عمده را بر عهده دارد:
 
-برنامه ریزی و ارایه دروس معارف اسلامی در همه پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران
-پذیرش دانشجو و برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکترای مدرسی معارف اسلامی در رشته های پنج گانه در جهت تربیت مدرسان و اساتید دروس معارف اسلامی برای دانشگاه‌های کشور.
 
در حال حاضر گروه‌های آموزشی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به ترتیب الفبا عبارتند از:
 
-اخلاق اسلامی 
-انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی در اسلام
-تاریخ و تمدن اسلامی
-قرآن و متون اسلامی
-مبانی نظری اسلام
-مرکز مطالعات انقلاب اسلامی 
 
این دانشکده در حال حاضر از خدمات علمی و آموزشی بیش از چهل عضو هیأت علمی تمام وقت و نزدیک به صد مدرس مدعو بهره مند است.
 
ریاست محترم دانشکده به عهده حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر قاضوی است، همچنین معاون محترم علمی دانشکده، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر وحید واحدجوان، معاون محترم اداری و مالی، جناب آقای دکتر حسین رهنمایی و معاون محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر حجت خواه است. 
 
 
محل استقرار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی:
 
تهران- خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شفیع، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی:   pubrel.ist@ut.ac.ir
 

العربی

تأسست کلیة المعارف الإسلامیة والفکر بجامعة طهران عام 2012. 

 

هذه الکلیة لها مهمتان رئیسیتان: 

تخطیط وتقدیم دورات المعارف الإسلامیة فی جمیع فروع وکلیات جامعة طهران

قبول الطلاب وإجراء دورات الماجستیر والدکتوراه فی الدراسات الإسلامیة فی الاتجاهات الخمسة لتدریب المعلمین وأساتذة دورات الدراسات الإسلامیة فی جامعات الدولة.

 

المجموعات التربویة فی کلیة الدراسات والفکر الإسلامی حالیًا هی:

الاخلاق الإسلامیة

الثورة الإسلامیة والفکر السیاسی فی الإسلام

التاریخ والحضارة الإسلامیة

القرآن والنصوص الإسلامیة

المبانی النظریة للإسلام

 

تستفید هذه الکلیة حالیًا من الخدمات العلمیة والتعلیمیة لأکثر من أربعین من أعضاء هیئة التدریس المتفرغین وما یقرب من مائة محاضر زائر.

 

موقع الکلیة:  طهران - شارع: انقلاب - شارع: قدس – الزقاق: شفیعی - کلیة المعارف والفکر الاسلامی

البرید الإلکترونی:  pubrel.ist@ut.ac.ir

English

The Faculty of Islamic Knowledge and Thought was established in 2012 with two main scholarly missions:  
To plan for and offer Islamic education core courses in all campuses and faculties at the University of Tehran;
 To offer graduate degrees in five orientations at the Master's and Ph.D. levels to train prospective professors of Islamic studies for serving the country's universities.

The faculty currently benefits from the scholarly services of more than forty full-time faculty members and nearly one hundred visiting instructors.  At present the Faculty of Islamic Knowledge and Thought consists of the following specialized groups
:
 Quran and Islamic Texts
 Theoretical Foundations of Islam
 Islamic Ethics
 Islamic History and Civilization
 Islamic Revolution and Political Thought in Islam

The faculty hosts the Center for Advanced Studies on the Islamic Revolution.  The Center publishes the Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution which is a peer-reviewed journal publishing manuscripts in English in interdisciplinary fields of humanities related to the Islamic Revolution (https://jcrir.ut.ac.ir/).

Address: Tehran, Enghelab Avenue, Quds Street, Shafiee Alley, Faculty of Islamic Knowledge and Thought
Email address: pubrel.ist@ut.ac.ir