مدیر گروه مبانی نظری اسلام

 

دکتر حسین رهنمایی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

رزومه فعالیت های علمی وسوابق اجرایی دکتر حسین رهنمائی

 

ب- تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

نوع مدرک

مقطع 

رشته

سال اخذ مدرک

محل تحصیل

1

حوزوی

پایان سطح

-

1381

حوزه علمیه قم

2

دانشگاهی

کارشناسی

علوم اقتصادی –نظری

1372

دانشگاه علامه طباطبایی

3

دانشگاهی

کارشناسی ارشد

فلسفه وکلام اسلامی

1384

دانشگاه علامه طباطبایی

 

4

دانشگاهی

دکترا

مدرسی معارف اسلامی -مبانی نظری اسلام

1392

دانشگاه تهران

 

 

ج- سوابق اجرائی

 

ردیف

عنوان مسئولیت

محل خدمت

مدت 

1

مدیر گروه اقشار اجتماعی

سازمان تبلیغات اسلامی

از سال 85 تاآخر90

2

مدیر گروه انجمن های اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی

سال 91

3

سرپرست گروه مبانی نظری اسلام

دانشگاه تهران

از مهرماه 1400

 
 

د - آثار علمی

د-1- مقالات

 

ردیف

عنوان اثر

نوع

تاریخ نگارش

ملاحظات

1

ابداعات ملا صدرا درمبحث نفس

مقاله فلسفی

1384

دهمین همایش بزرگداشت ملا صدر ا1386

2

Examination of ascension of the prophet of Islam in the view of orientalists

کلامی

2015

Review of europian studies

3

Citizenship Rights in The Prophet Muhammad`s Sunnah

 

حقوقی

2016

International academic journal of social sciences4

4

بررسی آراء ریچارد مارتین درباره تشبیه

مقاله کلامی

1392

فصلنامه علمی پژوهشی اسراء

5

پاسخ ابن سینا به پارادکس علم عنایی خداوند و وجود شر در عالم

مقاله فلسفی

1391

مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی

6

نقدی بر نظریه تجلی در بهائیت

مقاله کلامی،عرفانی

1392

پزوهشنامه علمی پژوهشی پژوهش های ادیانی

7

آیه الولایه ،نقاش تفسیری فی دعوی ابن تبمیه

مقاله تفسیری،کلامی به زبان عربی

1392

مجله المنهاج

(نمایه شده در  ISC)

8

ابوعبدالله قرشی

زندگینامه عرفانی

1387

دانشنامه جهان اسلام

9

کثرت ووحدت

مقاله فلسفی

1387

دائره المعارف شیعه10

10

حکومت مهدی تحقق بخش مدینه فاضله

مقاله اعتقادی

1387

کنفرانس آخرین منجی

11

جوان واعتدال درمعنویت

تربیتی

1387

همایش جوان ونیایش

12

بررسی دیدگاه شیخیه کرمان در مورد علیت ائمه معصومین برای عالم خلقت

کلامیشماره ۵۳ - ( تابستان

1397

 فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی

13

مقایسه «انسان اخلاقی مطلوب» در «اسلام» و «تائوئیسم» با تاکید بر «نهج‌البلاغه» و «تائو ته چینگ»

اخلاقی- دین پژوهی

1397

معرفت ادیان

14

شناسایی تکنیک های تبلیغی عرفان واره های نوظهور

 

 

مقاله

1397

مجله علمی ترویجی

علوم خبری

 

15

مقایسه نظام اخلاقی اسلام وتائو

اخلاقی- دین پژوهی

1398

معرفت ادیان

16

"معنویت گرایی های نوظهور وامنیت ملی..

مقاله سیاسی – فرقه شناسی

1394

مطالعات سیاسی و امنیت ملی

17

. "جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی."

حقوقی-فرهنگی

1399

دانش حقوق عمومی

 

 

د-2-همایش ها

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ

عنوان همایش

1

مقدمه ای در پیشتازی متکلمان مسلمان در مباحث معرفت شناسی."

1395

 اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، تهران.

2

حقوق شهروندی در سنت نبوی."

1397

اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی، تهران.

3

"مبانی قرانی احکام محیط زیست."

1398

 کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، تهران.

4

 "الگوهای تربیتی محبوب و منفور خدا در قران."

1400

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اجتماعی و سبک زندگی، تفلیس.

5

مفهوم توکل در اندیشه عرفانی امام خمینی

1401

همایش ملی  امام خمینی و پیوندهای جوامع اسلامی

 

 

 

د-3- کتاب

ردیف

نام کتاب

نوع کار

تاریخ انتشار

ناشر

1

درسنامه شناخت بهائیت

تالیف

1395

گوی – مرگز بهائی پژوهی

2

بن بست ظلمانی

تالیف وتحقیق

1390

انتشارات ندایزیتون

3

کتاب امام جواد (ع) نهمین امام شیعه-

ترجمه  از عربی

1387

انتشارات پرهیب

 

4

کتاب شرح عوامل ملا محسن

تصحیح،تحشیه و ویرایش

1388

انتشارات نزدیک-

 

 

5

آشنایی با فلسفه دین

ترجمه از انگلیسی

1397

جهاد دانشگاهی

6

هدایتگر پاک

ترجمه از عربی

1399

فرهیختگان

7

آشنایی کوتاه با بهائیت

تالیف

1398

گوی

8

چالش شیخیه

تصحیح و تالیف

1400

فرهیختگان

9

 

 

 

 

 
 

د-3: پایان نامه

ردیف

عنوان اثر

نوع

تاریخ نگارش

ملاحظات

1

بررسی ونقد مبانی کلامی بهائیت در قلمرو وحی و نبوت

کلامی

1392

رساله دکتری

2

معرفت شناسی اهل کلام

فلسفی

1384

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

ه - سابقه تدریس        

ردیف

عنوان درس

نوع دروس 

محل تدریس

تاریخ

توضیحات

1

فقه واحکام( 2)

دروس دانشگاهی

دانشگاه علامه طباطبایی

نیمسال اول 83-84

کارشناسی

2

زبان عربی(5)، (3)، (4)،

دروس دانشگاهی

دانشگاه علامه طباطبایی

84-83

کارشناسی

3

تفسیر قران( 2) ،( 3)، تفسیر موضوعی قران

دروس دانشگاهی

و  دوره های فراگیر

 

دانشگاه علامه طباطبایی

83تا 87

کارشناسی

4

علوم بلاغی

دروس دانشگاهی

دانشگاه علامه طباطبایی

84-83

کارشناسی

5

معارف اسلامی (1) ،(2)

( اندیشه اسلامی 1،2)

دروس دانشگاهی و

دوره های فراگیر

 

دانشگاه تهران، علامه طباطبایی

آزاد اسلامی- وزارت دفاع –

ازسال 83- تا کنون

مکرر تدریس شده است

6

انسان دراسلام

دروس دانشگاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

سـال تحصــیلی86-87

کارشناسی

 

 

7

دروس مقدماتی حوزوی شامل: کتاب السیوطی، المغنی ،کتاب المنطق، کتاب الصمدیه

دروس حوزوی

حوزه علمیه قم

وحوزه علمیه تهران

از سال تحصیلی 77

مکرر تدریس شده است

8

دروس سطح : الموجز و اصول فقه مظفر-

دروس حوزوی

حوزه علمیه تهران

83-تا85

 

9

اصول عقاید ،احکام نهج البلاغه، معارف اسلامی

دروس ارائه شده درمراکز آموزشی دیگر

سپاه ، وزارت دفاع

82 تاکنون

نیروهای رسمی،وظیفه،وکارمندان

10

دروس بهائیت شناسی

دروس ویژه

مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسی کرج

1391؛1392

طلاب درسطح کارشناسی ارشد