مدیر گروه مبانی نظری اسلام

 

مدیر گروه مبانی نظری در اسلام

سید مجتبی میردامادی

عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

 

 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید