نمایشگر یک مطلب

 

واحد پژوهش معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی با ریاست آقای دکتر جواد حق‌گو، امور پژوهشی دانشکده را به عهده دارد.

شماره‌ تلفن‌های دانشکده

66477557-66477555-66498812-66415185

66401965-66960831-66405188-66951370

66961844-66968398

 

رئیس پژوهش

دکتر جواد حق گو

شماره داخلی

501