هیأت علمی گروه مبانی نظری اسلام

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه مبانی نظری اسلام (به ترتیب الفبا):

 

مدیریت گروه «مبانی نظری اسلام» به عهده آقای دکتر قربانی می‌باشد.