مدیر گروه انقلاب اسلامی

 

غلامعلی سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

 

بیوگرافی و رزومه:

تحصیلات:

دکتری، 1393، علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، 1387، علوم سیاسی، دانشگاه تهران

کارشناسی،  1385، علوم سیاسی، دانشگاه مازندران( بابلسر)

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون:

انقلاب اسلامی ایران مقطع کارشناسی

جریان شناسی سیاسی مقطع کارشناسی ارشد

نظریه‌های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران مقطع کارشناسی ارشد

جریان شناسی سیاسی مقطع کارشناسی ارشد

تحولات دوره پهلوی مقطع کارشناسی ارشد

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم مقطع کارشناسی ارشد

جامعه شناسی سیاسی مقطع دکتری تخصصی مدرسی انقلاب اسلامی

 

کتب تالیفی:

غلامعلی سلیمانی.  الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.  تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394.

غلامعلی سلیمانی.  آدرس را عوضی داده اند؛ غرب و پایان تاریخ.  تهران: کانون اندیشه جوان، 1397.

غلامعلی سلیمانی.  کدخدایی شیطان؛ نظام سلطه در گذر زمان : کانون اندیشه جوان، 1400.

 

کتب  ترجمه شده:

غلامعلی سلیمانی و بهزاد عبادی. اسلام سیاسی در ترکیه.  تهران: فرهیختگان دانشگاه، 1395.

 

فصلی از کتاب:

غلامعلی سلیمانی. اندیشه های امام خمینی در آینه نگاه معاصر. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1399.

 

مقالات:

احمد نقیب زاده و غلامعلی سلیمانی. نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در ایران (بر اساس رویکرد هانتینگتون). سیاست دوره 39، شماره 4 (1388)

غلامعلی سلیمانی و سید جلال دهقانی. ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش سیاست نظری 16 فصل پاییز - زمستان 1393، 16 (1393) 

غلامعلی سلیمانی و بهزاد عبادی. حزب عدالت و توسعه: شکافهای اجتماعی و میانجیگری سیاسی. فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام سال پنجم، شماره دوم (1394)

غلامعلی سلیمانی. مزایای تحلیل سیاست خارجی از منظر تصمیم‌گیر. سیاست 46، 3 (1395)  

غلامعلی سلیمانی و علی آزرمی. ملی‌گرایی باستان‌گرا و بحران در هویت انسان ایرانی؛ بازخوانی پاسخ مطهری. انسان پژوهی دینی دوره 14، شماره 37 (1396)    

غلامعلی سلیمانی. موانع روش شناختی کاربست الگوی عقلانی تصمیم گیری در سیاست خارجی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (دانشگاه فردوسی مشهد) سال ششم، شماره دوم (1397

غلامعلی سلیمانی و جواد حق گو. تمایزهای گفتمانی راست افراطی در جغرافیای غرب با تأکید بر جایگاه مسلمانان،  فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام سال هشتم، 3 (1397

غلامعلی سلیمانی. فلسفۀ تاریخ و پایان تاریخ فوکویاما. غرب شناسی بنیادی سال دهم، شماره اول (1398)   

غلامعلی سلیمانی، سامان فاضلی و دانیال رضاپور. بررسی تطبیقی سیاست خارجی کمالیستها و پساکمالیستها در جمهوری ترکیه. فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام سال نهم، شماره دوم (1398)

غلامعلی سلیمانی. سیستم باورها به‌مثابۀ نقشۀ شناختی در مطالعۀ سیاست خارجی. سیاست 50، 1 (1399)

غلامعلی سلیمانی. بنیان های فکری راست افراطی در غرب. غرب شناسی بنیادی 11، 1 (1399):

جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی. واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی. مدیریت بحران 10، پاییز و زمستان 1400 (

غلامعلی سلیمانی. همگرایی منطقه‌ای از چشم انداز رهبران انقلاب اسلامی و ارائه مدلی برای منطقه‌شدن. پژوهش های انقلاب اسلامی دوره 11 شماره 1، 40 (1401)

 

همایش‌های بین‌المللی

غلامعلی سلیمانی.  نظم های منطقه ای در اسیای جنوب غربی و راهبرد ایران.  همایش بین المللی نظم امنیتی منطقه ای در غرب اسیا، تهران.

غلامعلی سلیمانی.  مشابهت های تاریخی جریان تکفیر در جهان اسلام، از گذشته تاکنون.  الگوهای نظم منطقه ای در جهان پسا داعش، تهران.

غلامعلی سلیمانی.  عقلانیت پرمایه و الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.  گنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم برپایه عقلانیت وحیانی، تهران.

غلامعلی سلیمانی.  مفاهیم قرانی استکبار و استسلام مبنایی برای شناخت نظام بین الملل در اندیشه امام خمینی (ره).  دومین همایش بین المللی قران در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، تهران.

غلامعلی سلیمانی.  انسان جهادی و انسان اقتصادی: تاملی انسان شناختی در مکتب شهید سلیمانی  دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع «مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز»، تهران.

 

همایش‌های داخلی

غلامعلی سلیمانی.  استقلال در نزد علمای عصر مشروطه.  استقلال و ارزش های جهانی، تهران.

غلامعلی سلیمانی.  استقلال و فرهنگ سیاسی ایرانیان.  بسیج و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب،.

غلامعلی سلیمانی.  فراروی از عقلانیت ابزاری به‌مثابه‌ی راهکاری برای بهبود تعاملات اخلاقی در محیط دانشگاه. سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، تهران.

 

اجرایی:

مدیر گروه انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی در اسلام دانشکده معارف دانشگاه تهران

 

کانال ارتباطی

پست الکترونیکی:

Soleimani1359@ut.ac.ir

کانال تلگرامی

https://t.me/tehransoleimani

شماره تماس

66477557

داخلی 409 – 410