مدیر گروه انقلاب اسلامی

 

مدیر گروه انقلاب و اندیشه سیاسی در اسلام

غلامعلی سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

 

پست الکترونیکی:

Soleimani1359@ut.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید