معاون اجرایی

 

حسین رهنمایی

عضو هیات علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

 

   

معاون اجرایی (اداری و مالی)

 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید