هیأت علمی گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی (به ترتیب الفبا):

 

 
مدیریت گروه «تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی» به عهده آقای دکتر نباتیان می‌باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
6. سید باقر سید نژاد