هیأت علمی گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی (به ترتیب الفبا):

 

 
مدیریت گروه «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی» به عهده آقای دکتر رضائی می‌باشد.