اخبار دانشکده

با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.
نمایش 1 - 20 از 433 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 22